تماس باما
Smaller Default Larger
4393998
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
453
1979
4046
4381773
23440
94174
4393998

آی‌پی شما: 54.234.233.48
امروز: سه شنبه، 01 اسفند 1396 - ساعت: 05:12:43

کتاب آموزش راهسازی و مسیر کاربردی عمرانی نقشه برداری

خرید بصورت پستی و یا آنلایننام محصول / کتاب مجموعه راهسازی وحمل ونقلقیمت به تومانآدرس محصولردیف
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب راهنمای علوم فنی رشته (راه وساختمان ومعماری)56001
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب عملیات راهسازی و ابنیه فنی178002
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب راهسازی99003
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب تونلسازی153004
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب راهنمای طرح هندسی راه73005
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اصول عملکرد ماشینهای راهسازی (جلداول)99006
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی99007
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب ماشین آلات ساختمان و روشهای اجرائی جلد2108008
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت روسازی برای راهها-فردگاه وپارکینگ157009
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت نگهداری روسازی راهها وخیابان ها1300010
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مهندسی بزرگراه580011
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث را 550012
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب جامع روسازی های بتنی1830013
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اندودهای آب بندی آسفالت250014
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مشخصات فنی عمومی راهداری (نشریه 280)1100015
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب آسفالت متخلخل250016
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت راه150017
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب طراحی روسازی بتنی(هم بند)بلوکی-برای جاده وخیابان250018
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب آزمایش های قیر و آسفالت1300019
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب آسفالت از تولید تا پخش1340020
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب راهسازی ( از روی زمین تا زیر چرخ غلتان ) 1800021
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه 650022
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب طرح هندسی بزرگراهها و خیابان ها ( جلد اول )1660023
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب طرح هندسی بزرگراهها و خیابان ها جلد دوم
1570024
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی1220025
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مطالعات حمل و نقل1240026
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اصول و طراحی ایستگاههای راه آهن1900027
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه (جلداول) روسازی2680028
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مهندسی ترابری ( اصول برنامه ریزی و مدلسازی حم1100029
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، راه آهن و بان 900030
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب طراحی و اجرای روسازی بتنی830031
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مقدمه ای بر مهندسی ترابری1030032
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (ویژه آزمونهای1340033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب خودآموز فنی راهسازی شامل 1101 پرسش و پاسخ1400034
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب طرح هندسی راه (منحنی اتصال )1150035
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت ماشین های راهسازی1710036
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب محاسبه تونل ها به روش همگرائی - همجواری830037
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه2650038
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب روشهای پیشرفته طراحی روسازی راه1300039
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب یخبندان ( اثر و کنترل آن )890040
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب یخبندان و ذوب در بستر و روسازی راهها930041
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مصالح ، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی1980042
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت (نشریه 339)500043
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب روشهای نوین مدیریت ترانشه ها در راه و راه آهن1020044
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین راهسازی ( طرح هندسی راه ) ویژه دانشجویان و داوطلبا1470045
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینراهسازی – طرح هندسی راه ( حمید بهبهانی )1520046
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلایناصولی برای طرح هندسی راههای برون شهری600047
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینراهسازی , روسازی و ترافیک ( همراه با پاسخ تشریحی )1120048
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینبررسی نرم افزارهای تحلیل و طراحی روسازی راه و ارائه گز1530049
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینطرح هندسی راهها و خیابانها ( جلد سوم )1830050
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینمهندسی ترابری ( اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل )1320051
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینپرسشهای 4 گزینه ای راه سازی شامل مباحث زیرسازی, روساز1200052
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینراه سازی ( طرح هندسی راه ) کلاهدوز2800053
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینروسازی راه و فرودگاه1930054
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینواژه نامه راه و ساختمان و معماری ( انگلیسی , فارسی فهرس750055
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینراهسازی1460056
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلایندستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها580057
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینطرح ضخامت روسازی آسفالتی راه ها . خیابان ها1000058
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب دستورالعمل آزمایشگاه قیر و آسفالت راهسازی700059
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب بازیافت سرد ( بازسازی – بهسازی جاده ها و باندهای فر1880060
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب زهکشی و روسازی فرودگاه ( بتنی  و آسفالتی )1400061
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب روشهای روسازی در آزادراه و اتوبان ( روسازی بتنی بجا1500062
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب طراحی روسازی کف های صنعتی و باراندازها برای بارهای 2000063
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب روسازی راه ( رامتین باقری ) کارشناسی ارشد 1350064
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب طرح اختلاط آسفالت به روش روسازی ممتاز1450065
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب کاربرد CBR غیراشباع در طراحی روسازی700066
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب بررسی عوامل موثر در ارزیابی توجیه ( پروژه های1100067
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  68
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  69
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  70
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  71
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  72
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  73
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  74
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

خاکبرداری , خاکریزی , تسطیح , رگلاژ , پروفیله کردن , بارگیری و حمل , اختلاط دو یا چند نوع مصالح , نگهداری و تثبیت ترانشه ها و شیروانی ها , نگهداری و زهکشی , آبروها و ایجاد بندهای انحراف , دیوارهای حائل , آبنماها , کانالها , سیفون ها , آپرونها , تونل , ضمیمه 1 (کاربرگ های بازدید ) [کاربرگ های ثبت فعالیت][پاره ای از جزئیات فنی و نگهداری ابنیه راه] , پیشگیری از یخ زدگی رویه راه , یخ زدائی رو به راه , برف روبی , تعریف مدیریت و نگهداری حریم راهها و هدف آن , اندازه حریم راه , ملاحظات فنی در مدیریت و نگهداری حرینم , علائم عمودی کنترل و هدایت ترافیک راهها , خطوط ترافیکی , نرده های حفاظتی در راهها , ضربه گیرها در راهها ، مشخصات مصالح , سنگدانه هایی که اندازه تقریبا بیش از 2 میلی متر دارند , ماسه , فیلرها , افزودنی های تثبیت کننده قیر , افزودنی برای چسبندگی و پیوستگی , قیرها , طرح اختلاط , تولید و حمل و ÷خش , خصوصیات اولیه روسازیها , خصوصیاتی غیر از خصوصیات سطحی , خصوصیات اصلی رویه صافی و همواری طولی , مقاومت لغزشی , صدای حرکت غلتشی چرخ خودروها , ظرفیت زهکشی , مشخصات فنی ساخت , لایه غیرقابل نفوذ زیرین , شیب عرضی کافی لایه زیرین , راههای برون شهری , راههای درون شهری , خط کشی راهها تغییر در طول زمان , شیارشدگی , تخلخل , تغییرات تدریجی قیر , رفتار مکانیکی , یکپارچگی و انسجام سطح , مقاومت لغزشی , صدای غلتشی , تعمیر و نگهداری , نگهداری راههای با رویه آسفالتی متخلخل , دلایل نگهداری از راهها , محافظت از خصوصیات زهکشی , تعمیر سایر شکل های خرابی , نگهداری جزئی , نگهداری اساسی , چند نکته در مورد بازیافت , چندنگته در مورد سیستم های مدیریت نگهداری راهها , نگهداری زمسنتانی , پیشینه مطلب , تجارب گزارش شده , مه منجمد / شبنم یخ زده , برف , تگرگ , نمکهای یخ زدا , سیاست نگهداری زمستانی آسفالت متخلخل ,تاثیراستفاده از اسفالت متخلخل در محیط اکوستیک , تاثیرمفیداسفالت متخلخب در برابر صدا , مگابافت , نفوذپذیری , جذب صورت , میزان تاثیرمتغیرهای منفی ، اندودهای آب بندی , انواع اندودهای آب بندی , تاثیرات آبوهوا , سطح یک اندود آب بندی با مصالح , نگی یک اندازه , طبقه بندی قیرها برای استفاده در اندودهای روسازی , نگهداری و به کار بردن قیرهاانواع و اندازه سنگدانه ها برای مصالح سنگی پوششی در اندودهای آب بندی , نسبت کاربرد سنگ به قیر, تجهیزات اجرا و پخش سنگ و قیر , هماهنگی در عملیات اجرائی , بازرسی بعد از اجرای اندود آب بندی , اطلاعات مربوط به اندودهای آب بندی, و ناطلاعات فنی شبکه , اهداف مورد نظر در پروژه های بهسازی راه , جنبه های مالی و اقتصادی , تکنیکهای مورد استفاده برای بهسازی , راههای شهری , راههای برون شهری ,طراحی , مشکلات اجرائی , نتیجه گیری , واژه شناسی , تحلیل اطلاعات , مسائل کلیدی , نتیجه گیریقشاطلاعات فنی شبکه , اهداف مورد نظر در پروژه های بهسازی راه , جنبه های مالی و اقتصادی , راهسازی , بزرگراه , قیر , پاشی , نقشه برداری , قوس ها , پیمانکار , کتب , ماشین آلات , گریدر , اتوبان , باند , گاردریل , تسطح , رگلاژ , پروفیل , ابنیه راه , کارشناسی , سئوالات


عنوان تب 1

متن شما ...

 

عنوان تب 2

 

متن شما ...

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد