تماس باما
Smaller Default Larger
4393982
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
437
1979
4030
4381773
23424
94174
4393982

آی‌پی شما: 54.234.233.48
امروز: سه شنبه، 01 اسفند 1396 - ساعت: 05:12:16

کتاب آموزش کاربردی مدیریت پروژه عمرانی ساختمانی

>

خرید بصورت پستی و یا آنلایننام محصول / کتاب مجموعه مدیر پروژهقیمت به تومانآدرس محصولردیف
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین ملزومات افزایش حجم ساخت داخل در پروژه ها 200001
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مرجع کامل تعدیل و مابه التفاوت مصالح در طرح عمرانی168002
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین آموزش کاربردی مدیریت پروژه145003
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین قراردادهای طرح و ساخت220004
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین مدیریت ادعا در پروژه ها ساخت 240005
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مجموعه دستورالعمل های طرح های عمرانی98006
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیر پروژه149007
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت زیرساختارها،/طراحی/ساخت/نگهداری/بازسازی و99008
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اصول و فنون نظارت بر اجرا138009
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب برنامه ریزی شبکه ای990010
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مبانی و الگوی ذخیره و ساماندهی اطلاعات پروژه ها790011
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی 1930012
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در قراردادهای ساخت 1120013
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب راهنمای نظارت در طرح های عمرانی 1880014
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیر پروژه 9 ( ضوابط فنون و مقررات ذیحسابی ) 1830015
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینمدیریت و تشکیلات کارگاهی1650016
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلایندانش فنی و اجرائی (1) – روشهای ابداعی و اجرائی در پروژه 1610017
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینتکنیک های تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت1480018
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینمدیریت پروژه 24 گام موثر برای مدیریت هر پروژه1590019
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه ها Comfar1900020
 فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیریت ریسک پروژه 1550021
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب قوانین حاکم بر پروژه 1510022
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیریت طرح ریزی کارگاههای عمرانی همراه یک1510023
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب روشهای حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت1720024
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین مدیر پروژه 9 ( ضوابط فنون و مقررات ذیحسابی ) جلد اول 2800025
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیر پروژه 5 ( مدیریت محیط کار در پروژه های عمرانی 3200026
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب روش ارائه پیشنهادقیمت در پروژه های عمرانی (فه1700027
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب برنامه ریزی ساختمانی و مدیریت پروژه1550028
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب کاربرد نرم افزار شرپوینت در مدیریت پروژه1600029
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت پروژه2200030
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت کنترل پروژه فازی630031
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب تجزیه و تحلیل ریسک در مدیریت پروژه 900032
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب اصول ومفاهیم برنامه ریزی و مدیریت پروژه1080033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیر پروژه 3 ( کنترل زمان بندی اجرا و بودجه بندی3000033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیر پروژه 2 ( کنترل کیفیت اجرا در پروژه های 3400033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب راهنمای سریع مدیریت پروژه 930033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه ها 1570033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی( 1830033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت در پروژهای عمرانی1150033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب کاربرد عملی مهندسی ارزش ( در طراحی ، ساخت و ساز 1100033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مدیریت پروژه ( مبانی و کاربرد )980033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه ( مدل ها و ابزارها )1200033
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اصول مدیریت تشکیلات کارگاهی (ویژه دانشجویان رشته معمار1240034
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب دفتر مدیریت پروژه pmo 1700035
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مدیریت پروژه در چهارچوب مدیریت کیفیت جامع890036
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب استاندارد عملی برای مدیریت ریسک پروژه1400037
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب پنجاه چک لیست ( برای مدیران برنامه و پروژه ) 1100038
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین کتاب فناوری اطلاعات IT در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه 1770039
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب مبانی اقتصاد مهندسی ( ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی )2300040
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اقتصاد مهندسی ( جی جی تیوزسن – دابلیو جی فابریکی )1900041
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب روش های نوین اقتصاد مهندسی880042
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاینکتاب اقتصاد مهندسی ( خوزه اسپول ودا – ویلیام سودر ) مناحی ظهیری1700043
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  44
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  45
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  46
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  47
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  48
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  49
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  50
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  51
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  52
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  53
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  54
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  55
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  56
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  57
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  58
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  59
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  60
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  61
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  62
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  63
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  64
فروشگاه1 / فروشگاه2 / آنلاین  65
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

آموزش مدیر پروژه – استخدام مدیرپروژه – عملی , کاربردی , طرح و ساخت , تجهیز کارگاه ,
مدیریت ادعا , تاخیرات , انواع قراردادها , فرمول بندی و ارائه ادعا , پیمانکاران دست دوم ,

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد